රු714.00

In Stock
16 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM21001 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • This wireless transceiver module is an easy and suitable module if you want to setup your wireless communication system with low cost
 • It can achieve a good balance between wireless transition performance and cost
 • You can easily add it with your own MCU/ARM/PIC/AVR/STM32 system
 • What’s more, this nRF24L01 module is designed with Power amplifier and SMA antenna
 • This allowed you to use the wireless communication up to 1000 meters (No barrier)
 • Frequency: 2.4GHz~2.5GHz
 • Operating voltage: 3 ~ 3.6V
 • Max current: 115mA
 • Multi-frequency: 125 frequency
 • Support up to six channels of data reception

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “1100m Long-distance NRF24L01+PA+LNA Wireless Module With Antenna”
1100m Long-distance NRF24L01+PA+LNA Wireless Module With Antenna
රු714.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×