රු540.00

In Stock
9 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM20004 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • The module adopts genuine quality relay, the maximum load of the normally open interface: AC 250V/10A, DC 30V/10A
 • Using double optocoupler isolation, strong drive capability, stable performance; trigger current 5mA
 • Operating voltage is 12V
 • Each channel of the module can be triggered by jumper high or low level
 • Fault-tolerant design, even if the control line is broken, the relay will not move
 • Power indicator (green), 4 relay status indicators (red)
 • User-friendly interface design, all interfaces can be directly connected through the wiring terminals, very convenient

 

Module interface:
1. DC+: Connect to the positive pole of the power supply (Pressure relay 3.3V/5V/12V/24V)
2. DC-: Connect to the negative pole of the power supply
3. IN1-IN4: According to the setting of each channel, the corresponding relay can be controlled by high or low level.

Relay output:
1. NO1-NO4: Normal open interface of the relay. Before the relay is closed, it is left unconnected. After picking up, it is shorted to COM.
2. COM1-COM4: Relay Common Interface
3. NC1-NC4: Normally closed relay interface. Before the relay is closed, it is short-circuited with COM.

High and low level trigger selection:
1. S1-S4 is the high and low level trigger selection for Relay 1-4 channel

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “12V 4 Channel Relay Module”
12V 4 Channel Relay Module
රු540.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×