රු480.00

In Stock
5 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: WI02001 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

  • The breadboard assistant is included 14 different lengths. High-quality jumper,Each of 10, Different colors, that is a package that includes 140 different lengths of high-quality jumper. 140 long and short quality jumper, red, orange, yellow, green, blue, purple, gray, brown, white.
  • Box length: 165×55×10mm
  • Length of the line is not the same, the length of a total length of 14 lines each length of 10, a total of 140 (mm): 2, 5,7,10,12,15,17 , 20, 22, 25, 50, 75, 100, 125
1
  • Item added to cart
Quick Cart View
118+ shoppers have bought this
Jumper Wire Twist Type (Local)
Price: රු25.00
- +
රු25.00

    ×