රු2.75

In Stock
24 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: DI08035 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

15V Zener Diode SMD (BZV55C15) Zener Diode

Data Sheet

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP-vTR567jAhWCiHAKHQ7kC3sQFjAEegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fpdf.datasheetcatalog.com%2Fdatasheets%2Ftaiwan-semiconductor%2FBZV55C2V4_SERIES_E13.pdf&usg=AOvVaw3jY7UmLyM7eDwmrCcQ8iKk

15V Zener Diode SMD (BZV55C15) Zener Diode
රු2.75 Add to cart
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×