රු4.00

In Stock
104 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: DI03001 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

1N914 High Speed Switching Diode

Data Sheet

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMgu2Hza7jAhXUbn0KHZHbABkQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.egr.msu.edu%2Feceshop%2FParts_Inventory%2Fdatasheets%2F1n914%2520diode.pdf&usg=AOvVaw2XEMKVr09vTf1tSmZ9Elew

1N914 High Speed Switching Diode
රු4.00 Add to cart
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×