රු264.00

In Stock
26 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM20005 Categories: , ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Features:
  This module uses a genuine quality relay normally open interface
  SMD optocoupler isolation, strong drive capability and stable performance
  The module can trigger high or low by jumper setting
  Fault-tolerant design, the relay will not operate even if the control line is destroyed
  Power indicator (green), relay status indicator (red)
  User-friendly interface design, all interfaces can be connected directly through the terminal leads, very convenient
 • Parameters:
  Maximum load: AC 250V / 10A, DC 30V / 10A
  Trigger current: 5mA
  Working voltage: 24V
  Module size: 50 x 26 x 18.5 mm (length x width x height)
  Four fixing bolt holes, 3.1 mm in diameter
 • Module interface:
  DC +: Positive Power (VCC)
  DC-: Negative power supply (GND)
  IN: High or low level control relay
 • Relay output:
  NO: Relay normally open interface
  COM: Universal Interface Relay
  NC: Relay normally closed interface
 • High and low trigger options:
  It is a low level trigger when the jumper is connected to the low pin
  It is a high level trigger when the jumper is connected to the high pin

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “24V 1 Channel Relay Module”
24V 1 Channel Relay Module
රු264.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×