රු642.00

In Stock
2 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: 3D03010 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Black Drill Bracket B12 is a connecting rod for B12 drill holder.
 • When making a punching tool, connect the motor shaft to the drill bit with a connecting rod, and the drill plug is the connecting rod for connecting the drill holder (B12).
 • Tail hole diameter refers to the drill hole to connect the motor shaft tail hole size. With 5mm motor shaft on the election 5mm tail hole.
 • When installing, you need to use the hammer to gently knock into the motor shaft, and will be more with the more tight.
 • Product height: 28-44mm
 • Tail diameter: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 9.5 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm

Additional information

Weight0.0245 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Black Drill Chuck Bracket B12 DIY Punching Accessory – 5mm”
Black Drill Chuck Bracket B12 DIY Punching Accessory – 5mm
රු642.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×