රු1.00රු760.00

In Stock
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු80.00
රු18.00
රු1.00
රු16.00
රු6.00
රු9.50
රු1.00
රු3.50
රු4.00
රු4.75
රු760.00
Compare
Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • Size of PCB: 350mm*72mm and 57mm*37mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty Unit Price  Sub Total
CD4015BE (4015)1     60.00     60.00
C945 Transistor7       3.00     21.00
RM065-104 – 100k Semi Fixed Variable Resistor (Preset)1       4.00       4.00
47k 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40       0.40
NE555P1     12.00     12.00
2.2UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1       3.00       3.00
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor1       4.00       4.00
100 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40       0.40
1N4001 Axial Rectifier Diode1       1.50       1.50
LED 5mm Red Clear170       1.50   255.00
  361.30

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Budusaranai LED PCB Kit (Local)”
Budusaranai LED PCB Kit (Local)
රු1.00රු760.00 View products
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×