රු3,594.00

In Stock
14 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: MC01003 Category:

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

Features:

 • MultiRotor controller with auto-level, including TriCopters, QuadCopters and HexaCopters
 • Flybarless Helicopter controller with auto-level
 • Fixed Wing UAV controller
 • Powerful STM32 32-bit microcontroller running at 90MIPs with 128KB Flash and 20KB RAM
 • 3-axis high-performance MEMs gyros and 3-axis high-performance MEMs accelerometer
 • Tiny 36mmx36mm 4 layer PCB for superior electrical noise reduction and flight performance
 • Software support for Windows, Mac and Linux
 • Direct high speed USB support with no drivers required, a truly plug and play device
 • Spektrum satellite receiver support
 • Futaba S-BUS hardware support and PPM
 • Innovative Flexi-port technology for superior port flexibility
 • 4Mbits on-board EEPROM for configuration storage

 

Specs:

 • Size: 38x38x17mm
 • Weight: 5.7g
 • Mounting: M3 holes @ 30.5mm square
CC3D Flight Control 32bits
රු3,594.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×