රු380.00

In Stock
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

 • Minimum quantity required for this product: 15
Coming soon...
Compare
Categories: ,

Description

Description

 • MOQ: 15pcs

After you place the order, we can import within 10-14 working days

ඔබ ඇණවුම ලබා දුන් පසු, වැඩ කරන දින 10-14 තුළ අපට ආනයනය කළ හැකිය.

Specifications

 • Features – 0000:Machine gun voice
                               0001:Fire truck voice
                               0010:Ambulance voice
                               0011:The car voice
                               0100:Crickets sound
                               0101:alarm
                               0110:Electronic signal sound
                               0111:koh
                               1000:Insect song
                               1001:whistle
                               1010:Telegraph sound
                               1011:Bird song
                               1100:ChongJi gunfire
                               1101:Car sirens
                               1110:Bass instruments sound
                               1111:Racing sound
 • Input Voltage – 4.5V ~ 5V
 • Length x Width – 48mm x 42mm

 

DIY 16 Music PCB ( Pre Order )
රු380.00 Pre-Order Now
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×