රු132.00

In Stock
22 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM23001 Category:

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

• Real time clock can counts seconds, minutes hours, date of the month, month, day of the week, and year with leap year compensation valid up to 2100
• 1 x 8 RAM for scratchpad data storage
• Serial I/O for minimum pin count
• 2V–5.5V full operation
• Uses less than 300nA at 2V
• Single–byte or multiple–byte (burst mode) data transfer for read or write of clock or RAM data
• 8–pin DIP or optional 8–pin SOICs for surface mount
• Simple 3–wire interface
• TTL–compatible (VCC = 5V)

  • Without battery

 

Help Codes

DS1302 Real Time Clock Module
රු132.00 Add to cart
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×