රු200.00

In Stock
Compare
Categories: , ,

Description

  • විශේෂඥ දැනුමක් ඇතියවුන්ට පමණක් කළ හැකි කාර්යක්ව තිබූ මයික්‍රොකොන්ට්‍රෝලර් ප්‍රොග්රැමිං වැඩ, ආධුනිකයින්ට වුවත් කළ හැකි සේ සරල කර දුන්නේ ආඩුඊනෝ මඟිනි. මෙය අද ලොව ඇති ජනපි‍්‍රයම මයික්‍රොකොන්ට්‍රෝලර් ප්‍රොග්රැමිං උපක‍්‍රමය හෙවත් ඉන්ටෆේස් එකයි. නොමිලේ දෙන මෙම ආඩුඊනෝ වැඩසටහන යොදා ගෙන, ආඩුඊනෝ බෝඩ් ඇසුරෙහි වැඩසටහන් සකසා, විවිධ උපාංග කි‍්‍රයාත්මක කරවන ආකාරය, මුල පටන්ම මෙම අත් පොතෙහි විස්තර කර ඇත්තේ ආඩුඊනෝ මයික්‍රොකොන්ට්‍රෝලර් ප්‍රොග්රැමිං ගැන කිසිවක් නොදන්නා අයෙක්ට වුවත් ඒ ගැන මුල පටන්ම ඉගෙන ගත හැකි සේය.
  • All parts needed for this book is available with us
  • සියළු ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවශ්‍ය උපාංග අපගෙන් වගකීමක් සහිතව මිළදී ගත හැක.
  • Local purchase

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EasyGuide – Arduino Programming (Local)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy Islandwide Free Postal Delivery for Orders above Rs.2,500. Exclusively from scionelectronics.com
+ +