රු200.00

In Stock
Compare
Categories: , ,

Description

  • විශේෂඥ දැනුමක් ඇති අයට පමණක් කළ හැකි කාර්යක්ව තිබූ මයික්‍රොකොන්ට්‍රෝලර් ප්‍රෝග‍්‍රැමිං වැඩ, ආධුනිකයින්ට වුවත් කළ හැකි සේ සරල කර, තනි පුවරු පරිගණක නිපදවා තිබේ. මයික්‍රොබිට් යනු ඒවා අතරින් ඉතා ජනපි‍්‍රය එකකි. මෙම බෝඞ් ඇසුරෙහි වැඩසටහන් සකසා, විවිධ උපාංග කි‍්‍රයාත්මක කරවන ආකාරය, මුල පටන්ම මෙම අත් පොතෙහි විස්තර කර ඇත්තේ මයික්‍රොකොන්ට්‍රෝලර් ප්‍රෝග‍්‍රැමිං ගැන කිසිවක් නොදන්නා අයෙක්ට වුවත් ඒ ගැන මුල පටන්ම ඉගෙන ගත හැකි සේය. වර්ණයෙන් මුද්‍රිත අත්පොතක මිල රු.200 යි.
  • Local purchase

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EasyGuide – micro:bit Programming (Local)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy Islandwide Free Postal Delivery for Orders above Rs.2,500. Exclusively from scionelectronics.com
+ +