රු1.00රු75.00

In Stock
2 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු30.00

Available on backorder

රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු5.00
රු3.00
රු4.50
රු2.00
රු2.00
රු7.00
රු75.00
Compare
Categories: ,

Description

  • Size of PCB: 54mm*21mm
  • Local purchase
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Unit Price  Sub Total
4.5*2.2mm Capacitive Condenser Electret Microphone Pick-Up Sensitivity 52DB1    25.00     25.00
1k 1/4W, 5% Axial Resistor1      0.40       0.40
39k 1/4W, 5% Axial Resistor1      0.40       0.40
100 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1      0.40       0.40
22k 1/4W, 5% Axial Resistor1      0.40       0.40
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1      1.50       1.50
102 – 0.001uF 100V Mylar Dipped Capacitor1      3.00       3.00
68pF 50V Ceramic Disc Capacitor1      0.50       0.50
10pF 50V Ceramic Disc Capacitor2      0.50       1.00
2.2pF 50V Ceramic Disc Capacitor1      0.50       0.50
C1815 Transistor1      2.00       2.00
     35.10

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FM MIC 100m PCB Kit With Coil (Local)”
FM MIC 100m PCB Kit With Coil (Local)
රු1.00රු75.00 View products
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×