රු216.00

In Stock
6 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: MO02017A Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

Introduction
This is a TT Micro DC Geared Motor with Back Shaft working at 6V with 160rpm. The TT motor series the most popular DC motors for DIY enthusiasts. It is designed to easily incorporate the DFRobot Encoder. These motors are inexpensive, small, easy to install, and ideally suited for use in a mobile robot. The DFRobot ROMEO microcontroller is able to complete the closed-loop PID making use of the Gravity:TT Motor Encoders Kit.

Specification
Electrical Characteristics:

Operating Voltage Range: 3~7.5V
Rated Voltage: 6V
Max. No-load Current(3V): 140 mA
Max. No-load Current(6V): 170 mA
No-load Speed(3V): 90 rpm
No-load Speed(6V): 160 rpm
Max. Output Torque: 0.8 kgf.cm
Max. Stall Current: 2.8 A

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “L-Shape TT Motor With Single Plastic Shaft Plastic Gear”
L-Shape TT Motor With Single Plastic Shaft Plastic Gear
රු216.00 Add to cart
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×