රු1.00රු165.00

In Stock
3 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු165.00
රු5.00
රු8.00
රු3.50
රු1.00
රු1.00
රු1.00
Read moreරු18.00

Out of stock

රු1.00
රු4.00
Read moreරු60.00

Out of stock

Compare
Categories: ,

Description

 • 2 layers PCB (top and bottom)
 • PCB thickness: 1.6mm
 • PCB color: Green
 • HASL(with lead) surface finish
 • 1oz copper weight
 • Fully tested with flying probe test
 • Solder mask for top and bottom layers
 • No oxidization ever
 • Size of PCB: 76mm*20mm
 • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Unit Price  Sub Total
LB1403 (Original)2         60.00   120.00
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2           1.50       3.00
4.7UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2           3.00       6.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2           1.75       3.50
2.2k 1/4W, 5% Axial Resistor2           0.40       0.80
10k 1/4W, 5% Axial Resistor2           0.40       0.80
100 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2           0.40       0.80
RM065-503 – 50k Semi Fixed Variable Resistor (Preset)2           4.00       8.00
1k 1/4W, 5% Axial Resistor1           0.40       0.40
LED 5mm Blue Clear11           2.00     22.00
   165.30

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LB1403 11 LED VU Meter High Quality PCB Kit”
LB1403 11 LED VU Meter High Quality PCB Kit
රු1.00රු165.00 View products
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×