රු1.00රු75.00

In Stock
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු4.00
රු4.00
රු4.00
රු4.00
රු1.00
රු5.00
රු4.75
රු75.00
Compare
Categories: ,

Description

 • 12V DC
 • Diameter: 72mm
 • Local purchase
 • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart

 

Part List

Part NameQty  Price (Rs.) Sub Total (Rs.)
LED 5mm Red Clear8            4.00            32.00
LED 5mm Green Clear8           4.00            32.00
LED 5mm Orange Clear8           4.00            32.00
LED 5mm Yellow Clear8          4.00           32.00
47k 1/4W, 5% Axial Resistor2          1.00              2.00
47UF 50V 6*12mm Electrolytic Capacitor2          5.00             10.00
C945 Transistor2           4.75              9.50
         149.50

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LED 32 Round Rasmala PCB Kit (Local)”
LED 32 Round Rasmala PCB Kit (Local)
රු1.00රු75.00 View products
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×