රු708.00

In Stock
6 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM15007 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Rated load(kg) : 5kg
 • Precision : 0.02
 • Composition error(%FS) : 0.03
 • Rated output(mv/v) : 2±0.1
 • Non-linearity(%FS) : 0.03
 • Hysteresis(%FS) : 0.03
 • Repeatability : (%FS) : 0.01
 • Creep(%FS/30min) : 0.02
 • Zero balance(%FS) : ±1
 • Input resistance(Ω) : 405±6
 • Output resistance(Ω) : 350±3
 • Insulation resistance(MΩ) : ≥5000(100VDC)
 • Excitation voltage(V): 9-12VDC
 • Compensated temp. range(℃): -10- 40
 • Use temp. range(℃): -35— 65
 • effect on zero(%FS/10℃) : 0.03
 • effect on span(%FS/10℃) : 0.03
 • Safe overload(%FS) : 120
 • Ultimate overload(%FS) : 150
 • Defend grade : IP65

 

Help Article

ආඩුඊනෝ ප්‍රෝග්‍රෑමිං Part 16 – Load Cell

Load Sensor – 5kg
රු708.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×