රු1,428.00

In Stock
7 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: DP01005A Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

MAX7219 is a kind of integrated serial input/output common cathode display drive, it connects the microprocessor with eight digit seven segment digital LED display, also can connect the line graph display or 64 independent LEDs.
It includes a piece of type B BCD coder, multiplexing scanning circuit, drive period of word, but also a 8 * 8 static RAM is used to store each data. Only an external registers used to set the period of current of each LED. A convenient four wire serial interface can join all general microprocessor.
Each data can be addressed in the update does not need to rewrite all the display. MAX7219 also allows users to each data selection code or code.

 • A single module can drive an 8 * 8, a total of Yin lattice
 • Operating voltage: 5V
 • Size 12.8*12.8*1.3cm
 • Fixing screws with 64 holes with a diameter 3mm
 • Module with input and output interfaces, support for cascading multiple modules

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MAX7219 Dot Matrix Module For Arduino 4 In One Display With 5P Line – Red”
MAX7219 Dot Matrix Module For Arduino 4 In One Display With 5P Line – Red
රු1,428.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×