රු2,100.00

In Stock
10 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: MU01004 Category:

Description

 

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Powered By: 1 * 1.5V C, 1 * 9V Batteries (Not included here)
 • DC Voltage: 0.25V, 1V, 2.5V, 10V, 50V, 250V, 500V, 1000V
 • AC Voltage: 10V, 50V, 250V, 500V, 1000V, 2500V
 • DC Current: 0.05mA, .5mA, 5mA, 50mA, 500mA
 • Resistance: x1, x10, x100, x1k, x10k Ohm
 • Battery Test: 1.2V, 1.5V, 2V, 3V, 3.6V
 • Audio Level: 14dB, 22dB, 28dB
 • Resistance Box: 0.5, 5, 50, 500, 5k, 20k, 50k, 200k, 1M, 2.25M, 4.5M, 9M, 22.5M
 • Capacitance Mesure: Cx1, Cx10, Cx100, Cx1k, Cx10k (C uf)
 • External Mateiral: Plastic
 • Size: 18.7 * 11.8 * 4.7cm/7.4″ * 4.6″ * 1.9″ (L*W*T)
 • Net Weight: 323g

Additional information

Weight0.473 kg
MF47 Multimeter
රු2,100.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×