රු2,040.00

In Stock
6 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 1 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM31006 Category:

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • ESP12 DEV KIT Development Board Expansion Module
 • Lead Output ESP12 DEV KIT All Function Pin: SPI, UART, GPIO, AI and 3.3V power interface
 • Expansion 2-channel motor driving: Can drive 2-channel motor directly
 • Onboard power switch
 • Motor power range: 4.5-36V
 • Control power range: 4.5-9V
 • Motor power control power isolated: During experiment, can combine them by hsort circuit;connect with VIN and VM and supply power for motor and control board
 • Notice:
  1. When insert ESP-12E module,please make sure that the direction of antenna and expansion board are the same
  2. Using short circuit module can supply power for control board and motor at the same time

Additional information

Weight0.025 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NodeMCU+Motor Drive Expansion Board ESP12E Lua WiFi”
NodeMCU+Motor Drive Expansion Board ESP12E Lua WiFi
රු2,040.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×