රු435.00

In Stock
Compare
Categories: , ,

Description

  • LED රටා නිර්මාණය
  • All parts needed for this book is available with us
  • සියළු ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවශ්‍ය උපාංග අපගෙන් වගකීමක් සහිතව මිළදී ගත හැක.
  • සෑම පොතක් සමගම PIC projects ඇතුලත් CD එකක් අන්තර්ගතයි.
  • Local purchase

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PIC Programming Book 3 (Local)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *