රු12,300.00

In Stock
8 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: DB06005 Category:

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • USB (Full speed 12 Mbits/s interface to host PC)
 • Real-time execution
 • MPLAB IDE compatible (free copy included)
 • Built-in over-voltage/short circuit monitor
 • Firmware upgradeable from PC/web download
 • Supports low voltage to 2.0 volts (2.0v to 6.0v range)
 • Diagnostic LEDs (power, busy, error)
 • Read/write program and data memory of microcontroller
 • Erase of program memory space with verification
 • Freeze-peripherals at breakpoint
 • Program up to 512K byte flash with the Programmer-to-Go
 • CD not included

 

Help Codes

PICKit 3 Programmer & Cable
රු12,300.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×