රු10,320.00

In Stock
1 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM17029 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 •  Gyroscope
  • Angular rate sensor (dps): ~245/500/2000
 • Accelerometer
  • Linear acceleration sensor (g): ~2/4/8/16
 • Magnetometer
  • Magnetic sensor (gauss): ~4/8/12/16
 • Barometer: 260 – 1260hPa absolute range (accuracy depends on the temperature and pressure, ~0.1hPa under normal conditions)
 • Temperature sensor: Accurate to ~2°C in the 0-65°C range
 • Relative humidity sensor: Accurate to ~4.5% in the 20-80% RH range, accurate to ~0.5°C in 15-40°C range
 • 8×8 LED matrix display
 • Small 5 button joystick
 • Standoffs may come in plastic or metal varieties
 • Product Dimensions: 65.1×56.6×13.9mm / 2.6×2.2×0.5″

Additional information

Weight0.048 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Raspberry Pi Sense HAT”
Raspberry Pi Sense HAT
රු10,320.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×