රු7,080.00

In Stock
1 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM16010 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

Application

Widely used fingerprint modules, fingerprint identification systems suitable for all from high-end to low-end.

For example:

 • Security fingerprint door locks, safes, gun cases, and finance
 • Access control systems, industrial machines, POS machines, driver training, attendance and other identity areas
 • Private club management, management software, licensing, and so on

 

Specification:

 • Supply voltage: DC 3.8 ~ 7.0V
 • Supply current: < 65mA
 • Peak current: < 95mA
 • Fingerprint image time: < 0.5 seconds
 • Window size: 14.5 × 19.4mm
 • Signature file: 256bytes
 • Template files: 512bytes
 • Storage capacity: 1,000
 • False Accept Rate (FAR): <0.001% (security level 3)
 • False Reject Rate (FRR): <1.0% (security level 3)
 • Search time: < 1.0 seconds (1:500, the mean)
 • PC interface: UART (TTL logic level)
 • Communication baud rate (UART): (9600 × N) bps where N = 1 ~ 12 (default value N = 6, ie 57600bps)
 • Working environment: Temperature: -20C to 60 C
 • Relative humidity: 40% RH to 85% RH (non-condensing)
 • Storage environment: Temperature: -40C to 85C
 • Relative humidity: <85% H (non-condensing)
 • Dimensions (L × W × H): 20×20×53mm
Raspberry Pi UART Interface Fingerprint Optical Recognition Module AS606
රු7,080.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×