රු2,376.00

In Stock
2 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM17032 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 

 • DL-20 Wireless serial module is serial to 2.4G wireless module, can connect two or more serial port through wireless. The data of serial transmitter module will be transmitted by wireless, after receiver module receive the date it will send the date via serial. When you use this module on two device, it looks like connect the two device via serial.
 • Chip Type: CC2530
 • Frequency: 2.4GHz
 • Transmit Power: 4.5dBm
 • Power Supply: 3.0V ~ 5.5V
 • Serial Port Parameter: TTL Level Output, 8 kinds Adjustable Baud Rate( max 115200)
 • Features:
  Point to point transmission with confirmation, zero data loss rate
  Support serial transmit uninterrupted
  Serial ports support two-way transceiver simultaneously
  Up to 3300 bytes per second transfer rate
  Support port with 3-5.5V voltage level
  Setting by single key, can revise the signal channel and Baud Rate
  Key can be set as many to many mode

 

Data Sheet

http://www.hexin-technology.com/250m_TTL_to_ZigBee_Module-Product-565.html?fbclid=IwAR04Bws8x5CqYyLxjNboqAmKafA221_qwt23I0BgDGQ0tyrpHF8bZxTiqE4

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Remote ZigBee CC2530 2.4G Wireless Serial Data Transceiver Module TTL”
Remote ZigBee CC2530 2.4G Wireless Serial Data Transceiver Module TTL
රු2,376.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×