රු490.00

In Stock
6 Sales
Compare
SKU: BK03027 Categories: , ,

Description

  • All parts needed for this book is available with us
  • සියළු ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවශ්‍ය උපාංග අපගෙන් වගකීමක් සහිතව මිළදී ගත හැක.
  • සෑම පොතක් සමගම Arduino projects ඇතුලත් CD එකක් අන්තර්ගතයි.
  • Local purchase

Additional information

Weight0.125 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Robotic Design – Book2 (Local)”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop