රු1,164.00

In Stock
2 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: CC01040A Category:

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

This is RS232 and RS485 two way converter, widely used in industrial automation environment: card read system, door surveillance system, parking lot system, ATM system, public transportation payment system, restaurant system, company attendance system, high way payment system, etc.

This will convert TXD and RXD signal of RS232 to two line balance semiduplex RS-485 singal. No need to connect power, power will be supplied from pin 3 of RS-232, and send request signal from pin 7. RTS, pin4 will prepare alternative power for converter, auto data flow is
no need to reset, very easy setup.

 • Automatically detect the RS232 or RS485 and data way, so you can easily connect in either direction
 • Compact size, long range transmission, high speed
 • Compatible ETA/TIA RS-232C standard and RS-485 standard
 • Interface: DB9 connect for RS232, and RS485, including one extra DB9 to screw terminal board
 • Data speed: 300~115-21BDS
 • Working mode: Asynchronous half-duplex
 • Transfer distance: 5 meters for RS-232 end, and 1200 meters for RS-485 end
 • Signal:
  · RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
  · RS-485: Data+, Data-, GND

Additional information

Weight0.0845 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RS232 To RS485 Two Way Converter”
RS232 To RS485 Two Way Converter
රු1,164.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×