රු1,788.00

In Stock
1 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM17033 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Monitors up to 8 Channels
 • Saves up to 10 billion samples
 • Multi-Platform: Windows, Mac or Linux
 • Export: Binary, VCD and CSV
 • Analyzer supports: I2C, Async Serial, SPI, 1-Wire, CAN, I2S, PCM, and UNI/O
Saleae USB Logic Analyzer 24MHz 8CH, MCU ARM FPGA DSP Debug Tool
රු1,788.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×