රු828.00

In Stock
2 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: MC01024 Category:

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • I2C interface
 • Power supply voltage: VM=15V max
 • Output current: Iout=1.2A(average) / 3.2A (peak)
 • Standby control to save power
 • CW/CCW/short brake/stop motor control modes
  VM: Motor Power Supply +
  GND: Motor Power Supply –
  A1: Motor A
  A2: Motor a
  B2: Motor B
  B1: Motor B
  S: Stand by control port (In io mode)
 • Standby control mode
  – I2C mode: Control TB6612’s STBY with I2C protocol
  – IO mode: Control TB6612’s STBY with “S” pin
 • Shield reset mode
  – short: reset with d1 mini (reset at power on or press d1 mini’s reset button)
  – open: reset by “DTR” pin.
 • Shipping Included:
  4 x  pins
  1 x   D1 mini I2C Dual Motor Driver Shield

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TB6612FNG WeMos D1 Mini I2C Dual Motor Driver Module”
TB6612FNG WeMos D1 Mini I2C Dual Motor Driver Module
රු828.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×