රු1,900.00

In Stock
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

 • Minimum quantity required for this product: 5
Coming soon...
Compare

Description

Description

 • MOQ: 5pcs

After you place the order, we can import within 10-14 working days

ඔබ ඇණවුම ලබා දුන් පසු, වැඩ කරන දින 10-14 තුළ අපට ආනයනය කළ හැකිය.

Specifications

 • Accuracy – Positioning accuracy : 2.5mCEP (SBAS: 2.0mCEP)
 • Baud Rate- 9600
 • Communication – Communication Protocol : NMEA ( default ) / UBX Binary
 • Current-  35mA
 • Features – Supports GLONASS ( Russian navigation system
 • Frequency _ Update rate :Maximum 10Hz ( default 1HZ)
 • Impedance – 510 ohm
 • Interfaces – TTL level compatible with 3.3V/ 5V systems
 • Length x Width x Height – Antenna Size: approx. 25mm x 25mm
                                                  Module Size: approx. 25mm x 36mm x 6mm
 • Operating Voltage – 2.7V ~ 5.0V
 • Response Time – Acquisition Time : Cold start : 27S ( fastest )
                                Hot start : 1S
 • Sensitivity – Tracking Sensitivity : -162dBm
                        Acquisition sensitivity ( cold start ): -148dBm
 • Speed – Speed limit : 500m / s
 • Temperature Range – -40 C ~ 85 C
Ublox NEO-7M GPS Module ( Pre Order )
රු1,900.00 Pre-Order Now
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×