රු408.00

In Stock
7 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM31008 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

Overview:
LC USB to ESP8266 module can ESP8266 wireless module PC via a serial port connection,
Convenient to debugging ESP8266 WIFI module.

The function and characteristics:
Using CH340 chips, stable performance, good compatibility, basic support all Windows system.
The board with 1000uF solid-state capacitors, ensure the supply of electric current and prevent ESP8266 module from no response.
The board size: 34.5*17.2mm.

The board function description:
ESP8266 wireless WIFI module and USB interface in the same direction for docking, Insert the module into the computer and use the serial port debugging assistant software test ESP8266 module.

Additional information

Weight0.006 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “USB to ESP8266 WiFi Module Adapter Board”
USB to ESP8266 WiFi Module Adapter Board
රු408.00 Add to cart
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×