රු438.00

In Stock
1 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: CC01061 Category:

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Stable and reliable chipset CP2102
 • USB specification 2.0 compliant with full-speed 12Mbps
 • Standard USB type A male and TTL 5pin connector. 5 pins for 3.3V, TXD, RXD, GND & 5V
 • All handshaking and modem interface signals
 • Baud rates: 300bps to 1.5Mbps
 • Byte receive buffer: 576
 • Byte transmit buffer: 640
 • Hardware or X-On/X-Off handshaking supported
 • Event character support Line break transmission
 • USB suspend states supported via SUSPEND pins
 • Temperature Range: -40℃ to 85℃
 • Supports Windows 98SE, 2003, XP, Vista, Window7, Mac OSX, Linux 2.6.x and 2.4.36
 • Main color: Red
 • Size: About 45x14x8mm

Additional information

Weight0.000 kg
USB to RS232 UART (TTL) Converter 2
රු438.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×