රු540.00

In Stock
6 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: CC01067 Category:

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Onboard ATMega8(L) chip
 • With power and write indicator lamp
 • With over-current protection
 • Support 5V/3.3V power supply
 • Cable Length: 20cm

 

Support Chip List:

51 series: AT89S51/AT89S52/AT89S53/AT89S8252

AVR series: ATTiny12(L), ATTiny13(V), ATTiny15(L), ATTiny24(V), ATTiny25(V), ATTiny26(L), ATTiny2313(V), ATTiny44(V), ATTiny45(V), ATTiny84(V), ATTiny85(V), AT90S2313(L), AT90S2323(L), AT90S2343(L), AT90S1200(L), AT90S8515(L), AT90S8535(L), ATMEGA48(V), ATMEGA8(L), ATMEGA88(V), ATMEGA8515(L), ATMEGA8535(L), ATMEGA16(L), ATMEGA162(V), ATMEGA163(L), ATMEGA164(V), ATMEGA165(V), ATMEGA168(V), ATMEGA169(V), ATMEGA169P(V), ATMEGA32(L), ATMEGA324(V), ATMEGA325(V), ATMEGA3250(V), ATMEGA329(V), ATMEGA3290(V), ATMEGA64(L), ATMEGA640(V), ATMEGA644(V), ATMEGA645(V), ATMEGA6450(V), ATMEGA649(V), ATMEGA6490(V), ATMEGA128(L), ATMEGA1280(V), ATMEGA1281(V), ATMEGA2560(V), ATMEGA2561(V), AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128, AT90PWM2(B), AT90PWM3(B), etc

Additional information

Weight0.000 kg
USBISP USBASP Cable For ATMEL
රු540.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×