රු900.00

In Stock
10 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM31009 Category:

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • ESP8266 ESP-12 USB WeMos D1 Mini WIFI Development Board D1 Mini NodeMCU Lua IOT Board Based on ESP-8266EX
 • 11 digital input/output pins, all pins have interrupt/PWM/I2C/one-wire supported (except D0)
 • 1 analog input (3.3V max input)
 • Micro USB connection

 

Help Article

Arduino Programming Part 28 – Review About Wi-Fi Development Boards

http://arduinopanthiya.blogspot.com/p/wi-fi-remort-control-arduino.html

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WeMos ESP8266 ESP-12 D1 Mini WIFI Development Board”
WeMos ESP8266 ESP-12 D1 Mini WIFI Development Board
රු900.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×