රු1,020.00

In Stock
1 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: MO02023 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Rated voltage: 12V
 • No-load speed: 92rpm
 • Deceleration ratio: 1:86
 • No-load current: About 100mA
 • Blocking current: About 1.5A
 • Product torque: 300mN.m
 • Total length including reduction gear box: 56.2mm (including 24.4mm reduction gear box)
 • Diameter: Reducer box diameter 25mm, motor diameter 24.2mm
 • Shaft length: About 13mm
 • Line length: About 107mm
 • Axle diameter: 5mm (flat shaft with double-sided pin edge, the thickness of shaft after trimming is about 3.9mm)
 • Weight: About 100.1g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WIK25GA370 Metal Gear Motor 12V 92rpm”
WIK25GA370 Metal Gear Motor 12V 92rpm
රු1,020.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×