රු4.00

In Stock
98 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: RS04009 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

Additional information

Weight0.0015 kg
1
  • Item added to cart
Quick Cart View
142+ shoppers have bought this
1.5 Ohm 1W, 5% Axial Resistor
Price: රු1.75
- +
රු1.75

    ×