රු1,476.00

In Stock
1 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 2 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: HS01001 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Big collection of heat shrink tubing, 5 specifications, 7 colors
 • Supplied inside diameter: 1.0mm, 1.5mm, 2.5mm, 3.0mm, 5.0mm
 • Totally reduced internal diameter: 0.5mm, 0.75mm, 1.25mm, 1.5mm, 2.5mm
 • Color: Red, Black, Yellow, Green, Blue, Color Transparent, White
 • Specifications: 5
 • Quantity: 1 Package (128 pcs)
 • Material: Polyolefin
 • Shrinkage ratio: 2:1 (maximum will shrink up to 1/2 of its supplied diameter)
 • Minimum shrinkage Temp: ≥84°C
 • Full shrinkage Temp: ≥120°C
 • Operating temperature: -55°C to 125°C
 • Tensile strength: 10.4MPa
 • Dielectric strength: 15KV/mm
 • Flammability: Flame Retardant
 • Supplied in shape (round or flat): Product is supplied flat
 • Cutting Method: A Sharp Scissors or Knife
128 pcs Heat Shrink Tubing Wrap Sleeve Kit
රු1,476.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×