රු5.50

In Stock
406 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: DI08037 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

1W 12V Axial (1N4742A) Zener Diode

Data Sheet

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivzbP0567jAhXFM48KHbKpAvsQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.jameco.com%2FJameco%2FProducts%2FProdDS%2F1538081.pdf&usg=AOvVaw1KvDhHI_FkPsONhfVk_UB1

1W 12V Axial (1N4742A) Zener Diode
රු5.50 Add to cart
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×