රු4,644.00

In Stock
1 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: MO04005 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Manufacturer part number: JK57HS56-2804
 • Motor type: Bipolar stepper
 • Step angle: 1.8deg.
 • Holding torque: 1.26Nm (178.5oz.in)
 • Rated current/phase: 2.8A
 • Phase resistance: 0.9ohms
 • Inductance: 2.5mH /-20%(1KHz)
 • Step angle accuracy: ±5%(full step, no load)
 • Resistance accuracy: ±10%
 • Inductance accuracy: ±20%
 • Insulation class: B
 • Dielectric strength: 500V AC for one minute
 • Shaft radial play: 0.06Max. (450g-load)
 • Shaft axial play: 0.08 Max. (450 9-load)

 

Physical Specification:

 • Frame size: 57x57mm
 • Body length: 56mm
 • Shaft diameter: 6.35mm
 • Shaft length: 20.6mm
 • Number of leads: 4
 • Lead length: 300mm
 • Weight: 700g

 

Connection

 •  Black(A ), Green(A-), Red(B ), Blue(B-)
24V Nema 23 Stepper Motor JK57HS56-2804-01
රු4,644.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×