රු330.00

In Stock
44 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: MC01005 Category:

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Low RDS (On) Output
 • Automatic current decay mode  detection / selection
 • Mix with slow current decay modes
 • Synchronous rectification for low power dissipation
 • Internal UVLO
 • Crossover-current protection
 • 3.3 and 5V compatible logic supply
 • Thermal shutdown circuitry
 • Ground fault protection
 • Load short-circuit protection
 • Five selectable step modes:  Full,  1/2, 1/4, 1/8 and 1/16

 

Warning: Connecting or disconnecting a stepper motor while the driver is powered can destroy the driver (More generally, rewiring anything while it is powered is asking for trouble)

CNC Shield Board Stepper Driver A4988 Module + Heat Sink
රු330.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×