රු570.00

In Stock
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

 • Minimum quantity required for this product: 10
Coming soon...
Compare
Categories: ,

Description

 • MOQ: 10pcs

After you place the order, we can import within 10-14 working days

ඔබ ඇණවුම ලබා දුන් පසු, වැඩ කරන දින 10-14 තුළ අපට ආනයනය කළ හැකිය.

 • Length x Width x Height – Solar airboat 121mm x 61mm x 86mm
                                                 Solar windmill 154mm x 153mm x 239mm
                                                 Solar puppy 68mm x 46mm x 64mm
                                                 Solar racing car 70mm x 54mm x 34mm
                                                 Solar plane 154mm x 61mm x 94mm
                                                 Solar revolving plane 218mm x 61mm x 166mm
 • Material – Plastic
 • Package – 1 – 1.2V DC motor with springs
                  1 – 75mA solar panel with springs
                  1 – Pinion gear (yellow)
                  1 – Round shaft
                  1 – Gear with shaft
                  1 – Adhesive sponge
                  1 – 9cm white wire 
                  1 – 9cm green wire
                  1 – 23cm white wire
                  1 – 23cm green wire
                  2 – Plastic parts
                  1 – Assembly & Instruction guide
DIY Educational Solar Kits ( Pre Order )
රු570.00 Pre-Order Now
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×