රු852.00

In Stock
30 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM31002 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

This amazingly priced wireless module allows any microcontroller to connect to a 802.11b/g/n wireless network. This in turn provides your microcontroller project with the ability to request data from a server anywhere in the world via a suitable WiFI connection. Control of the module couldn’t be simpler as it comes pre-flashed with a serial application allowing it to be controlled via simple ‘AT’ serial (115200 baud default) commands. The ESP8266-07 also features an on-board ceramic antenna as well as uFL connector allowing an external antenna to be connected (see item HCWILS0001).

Specification

 • Module: ESP-07
 • Device: ESP8266MOD
 • Frequency: (ISM): 2.4GHz
 • Power: 25dBm
 • Supported Wifi: 802.11 b/g/n
 • Operating voltage: 3.3V
 • Min Current (Sleep): 10mA
 • Max current (connected to 802.11b network): 215mA

Additional information

Weight0.0025 kg
ESP-07 ESP8266 WIFI Serial Port
රු852.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×