රු8,388.00

In Stock
2 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM09000 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Size: 32mm*22mm*27mm
 • Main chip: LM393, ZYMQ-135 gas sensor
 • Operating voltage: 5V DC
 • Characteristic:
 • 1 signal output indication.
 • 2 dual signal output (analog output and TTL level output)
 • 3 The output signal of TTL is low. When the output is low, the signal light can be directly connected to the microcontroller
 • 4 analog output 0~5V voltage, the higher the concentration, the higher the voltage.
 • 5 hydrogen sulfide, liquefied petroleum gas, natural gas, city gas, smoke has a good sensitivity.
 • 6 with long service life and reliable stability
 • 7 fast response recovery

Application:
The utility model relates to a gas leakage monitoring device which is suitable for families or factories, and is suitable for monitoring devices such as liquefied petroleum gas, butane, propane, methane, alcohol, hydrogen gas, smoke, etc..

Application: MCU learning, electronic competition, product development, graduation design…

Additional information

Weight0.007 kg
MQ-136 Hydrogen Sulfide Gas (H2S) Detection Sensor Module
රු8,388.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×