රු420.00

In Stock
23 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM09003 Category:

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Type: MQ-2
 • Detection zone: 300 to 10,000 ppmm
 • Characteristic gas: 1000 ppmm Iso-Butane
 • Sensitivity: R in air/Rin typical gas>=5
 • Sensitive resistance: 1KΩ to 20KΩ in 50ppm Toluene
 • Response time: ≤10s
 • Recovery time: ≤30s
 • Heating resistance: 31Ω±3Ω
 • Heating current: ≤180mA
 • Heating voltage: 5.0V±0.2V
 • Heating power:  ≤900mW
 • Measuring voltage: ≤24V
 • Conditions: Ambient temperature -20℃~ 55℃
 • Humidity: ≤95%RH
 • Oxygen content: 21%

 

Help Video

Additional information

Weight0.007 kg
MQ2 Gas Sensor – LPG Propane – Hydrogen
රු420.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×