රු13,080.00

In Stock
3 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SA10001 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

Available only in Malabe Shop.

 • Model Number: LK-852D
 • Temperature Stability: Excellent
 • Output Power: 700W
 • Output Temperature: 500C
 • 2 in 1: SMD rework soldering station
 • Input Voltage: 220V

 

I.Specification

 

Model numberLK850 SeriesLK852 SeriesLK860 SeriesLK702SeriesLK950Series
Power Consumption320W270W
Spirit pumpDiaphragm
Breeze deal≤24L/min
Temperature100°C-480°C100°C-500°C

 

II.Function:

 1. Closed loop of sensor Control Temperature, large power in temperature raising accuracy, and constant in temperature, no effect caused by amount of air exhaust.
 2. Special comprehensiveness of work electric voltage scope, there is perfect auto aegis system, insure in the electric voltage unsteady region that settle can
 3. Heat quick, how many seconds namely attain to use the temperature.
 4. Prevent static and leakage electric to damage the PCB.
 5. Use inlet heating element the type of heating element and nozzle is same as the international.
 6. Can significant regulate the air and temperature, and apply all QFP and SOP type the IC to tore down to weld.
 7. The total amount code shows to set up with actual temperature. Make operate to is clear at a glance, and the convenience is fast.

Additional information

Weight3.070 kg
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×