රු16.00

In Stock
206 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: 3D05004 Categories: , ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Price per meter
 • 3D printer has been used by designers, engineers and scientists to produce the disposable mechanical products and model, and it is already widely used in health care, education, toys, building, automobile, electronics, and anime field.
 • ABS is one of the most commonly used engineering plastics, it’s a recommended material for beginners by RepRap because of the loose temperature requirement during extrusion process and often used.
 • The plastic is great quality, and no kinks or breaks. Best choice for perfect printing.
 • Provides excellent performance for 3D printers requiring 1.75mm filament, including the RepRap family of printers
 • It is compatible with different brands of 3D printers (such as: Makerbot, Mendel, Reprap, UP, Prusa, Huxley, BFB3000, uPrint, Cubify, printrbot, Sumpod)Specification:
  Non-toxic
  Recyclable
  Smooth surface finish
  Resistant to corrosion and abrasion
  Print temperature range: 180°C – 230°C
  Filament diameter: 1.75 ± 0.1mm

Additional information

Weight0.000 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “3D Printer Filament ABS 1.75mm Red”
3D Printer Filament ABS 1.75mm Red
රු16.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×