රු2,795.00

In Stock
368 Sales

 

 

 

 

Malabe: 8 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Compare
SKU: DB01013 Category:

Description

UNO R3

 • Microcontroller: Atmel ATmega328
 • Operating voltage (logic level): 5V
 • 14 digital I/O pins (of which 6 provide PWM output)
 • 6 analog input pins
 • DC current per I/O pin: 40mA
 • Flash memory: 32KB (ATmega328) (of which 0.5 KB used by bootloader)
 • SRAM: 2KB (ATmega328)
 • EEPROM: 1KB (ATmega328)
 • Min-Max input voltage: 6-20V
 • Recommended input voltage: 7-12V DC
 • Clock speed: 16MHz

 

Lakduino UNO R4

Lakduino UNO R4 is a microcontroller board based on the popular Arduino UNO which supports the ATmega328P chip. It is an all-around upgrade for the traditional Arduino UNO provided to you at a highly affordable price. It has 14 digital input/output pins, 6 analog inputs, a 16 MHz ceramic resonator, a MicroUSB socket, a power jack, an ICSP header, and a reset button.

ලක්ඩුයිනෝ Uno R4 යනු ATmega328 චිපය මගින් ක්‍රියා කරන, Arduino UNO මත පදනම්ව ගොඩනැගුනු මයික්‍රො කොන්ට්‍රෝලර් පරිපතයකි. සාමාන්‍ය Arduino UNO හි සියලුම හැකියාවන් මෙහි සමන්විත වන අතර, යාවත්කාලීන වූ පහසුකම් සමගින් පහසු මිලකට එය ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත. එය input/output pin 14 කින්ද , analog input 6 කින්ද , 16 MHz ceramic resonater යකින්ද , Micro USB socket ,Power jack , ICSP header සහ reset button යන උපාංග වලින් සමන්විත වේ.
ක්‍රියාකරවීම සඳහා , පරිපථය MicroUSB කේබලයක් මගින් පරිගණකයට සම්බන්ද කර, CH340 drivers පරිගණකයට install කරන්න.දැන් ඔබට ඔබගේ Lakduino පරිපථය Arduino IDE මෘදුකාංගය මගින් ක්‍රියාකරවීමට පහසුකම ඇත. (පරිපතයට පරිගණකය මගින්, AC to DV adapter එකක් මගින් හෝ බැටරි මගින් පණ ගැන්විය් හැකිය)

Technical Specifications

 • Microcontroller: ATmega328P
 • Operating Voltage: 5V
 • Recommended Input Voltage: 7V – 12V
 • Input Voltage Limits: 6.5V – 15V
 • Digital I/O Pins: 14 (6 Pins Provide PWM Output)
 • PWM Digital I/O Pins: 6
 • Analogue Input Pins: 6 – DC Current per I/O Pin: 20 mA
 • DC Current for 3.3V Pin: 50 mA
 • Flash Memory: 32 KB (0.5KB Reserved for the Bootloader)
 • SRAM: 2 KB – EEPROM: 1 KB
 • Clock Speed: 16 MHz – Built-in LED Pin: 13
 • Length: 68.6 mm
 • Width: 53.4 mm
 • Weight: ~25g

Additional features over the Arduino UNO

 • A device of exceptional quality purchasable at an affordable price
 • A voltage regulator which can provide up to 1.5A output current
 • A MicroUSB socket which allows the device to be programmed with everyday phone cables
 • An easily replaceable USB to Serial communicator chip
 • A product made in Sri Lanka

Help Codes

http://www.instructables.com/id/Arduino-All-in-One-Getting-Started-Guide/

 

 

 

 

Additional information

Weight0.046 kg
Arduino Compatible UNO R3 / Lakduino R4 With Cable
රු2,795.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×