රු2,940.00

In Stock
4 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: DB01020 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Full integration on one board: Uno R3 ATmega 328 and WiFi ESP8266 with memory 16MB (MegaByte)
 • All of the modules can work together or each separately. And everyone has their own pinout headers
 • The convenient solution for the development of new projects requiring Uno and WiFi
 • Via USB you can update sketches and firmware for ATmega328 and for ESP8266
 • For this on board have the USB-serial converter CH340G
 • Using this board is very simple
 • The board has DIP-switch, to connect the modules
 • For example, to: USB and ATmega328, USB and ESP8266, ATmega328 and ESP8266

 

Help Article

Arduino Programming Part 28 – Review About Wi-Fi Development Boards

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “UNO+WiFi R3 ATmega328P+ESP8266 (32MB Memory), USB-TTL CH340G. Compatible Uno, NodeMCU, WeMos ESP8266”
UNO+WiFi R3 ATmega328P+ESP8266 (32MB Memory), USB-TTL CH340G. Compatible Uno, NodeMCU, WeMos ESP8266
රු2,940.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×