රු4,490.00

In Stock
1 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

 • Minimum quantity required for this product: 1
Coming soon...
Compare

Description

 • We can import this item within 2-3 working weeks if you can pay us 50% advance money.
 • ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන සති 2-3ක් ඇතුළත අපට මෙම අයිතමය ආනයනය කළ හැක.
 • Operating voltage: 24V / 36V
 • Power: 250W / 350W
 • Speed control handle: 1-4V
 • Brake: Mechanical normally open
 • Undervoltage protection 20V
 • Brand: Yiyun
 • Controller wire head: motor, electric door lock, handlebar throttle, brake handle, tail light, brake light, battery, charging port
LB27 DC 24V 250W Controller (Pre-order)
රු4,490.00 Pre-Order Now
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×